ATİKLER PETROL

Mogaz MaxiLPG

Mogaz, ilk olarak 2000 yılında Otogaz (LPG) ürününü farklılaştırmış, diğer LPG ürünlerinden tamamen ayrı stoklamaya ve ayrı araçlar ile istasyonlara ikmal etmeye başlamıştır.

Böylelikle Mogaz, Otogaz (LPG)’ye yönelik ilk Türk standardı yayımlanmadan çok önce, Avrupa’da uyulması zorunlu Otogaz (LPG) Standardı EN 589’a uygun otogaz ürününü müşterilerinin kullanımına sunmuştur. 2003 yılında ise ürününü kış aylarına özel yükseltilmiş propan oranı ile müşterilerine sunmaya başlamış, artırılan buharlaşma kabiliyeti ile ürün performansını soğuk kış aylarında da garanti altına almıştır. Müşterilerine her zaman kaliteli ürün sunmayı hedefleyen Mogaz, 2009 yılında Türkiye otogaz pazarı için önemli bir yenilik olarak “Katkılı Otogaz” ürününü Mogaz MaxiLPG+ ve Lipetgaz Otogaz+ markaları ile müşterilerine sunmuştur. Mogaz MaxiLPG+ ve Lipetgaz Otogaz+, içinde bulunan “Katkı” maddesinin temizleyicilik etkisi ile motorda daha önce oluşmuş kurumları söküp atmakta ve kurum oluşumunu engellemektedir. Bu temizleme etkisi ile Otogaz-LPG motorda daha verimli yanarken, motorun performansı artmakta ve yakıt tüketimi azalmaktadır. Mogaz katkılı otogaz ürününü daha da iyileştirmek amacı ile çalışmalarına devam etmiş ve otogaz ürününü geliştirmiştir. Bunun neticesinde ise 2010 yılından itibaren “Geliştirilmiş Formüllü” Mogaz MaxiLPG+ ve Lipetgaz Otogaz+ ürününü müşterilerine sunmaya başlamıştır. “Geliştirilmiş Formüllü” Mogaz MaxiLPG+ ve Lipetgaz Otogaz+ ile otogaz kullanıcıları daha ekonomik, performanslı ve çevreci otogaz ile tanışmışlardır. GELİŞTİRİLMİŞ FORMÜLLÜ MOGAZ MAXILPG+ ve LIPETGAZ OTOGAZ+, SÜREKLİ KULLANIMDA MOTORU TEMİZLEMEKTEDİR... ARAÇ, KULLANIM VE YOL ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK STANDART OTOGAZ ÜRÜNÜNE GÖRE, 90 KM/H SABİT HIZDA %2.66’YA VARAN TASARRUF ve HIZLANMA DEĞERLERİNDE % 3.36’YA VARAN PERFORMANS ARTIŞI SAĞLAMAKTADIR... Onaylanan temizlik etkisi ve sonuçları… Temizlik etkisi ve bunun sonucu olarak artan performans, yakıt ekonomisi ve Hidrokarbon ve Karbonmonoksit salınımında azalma İTÜ OTAM (Otomotiv Teknoloji AR-GE Merkezi) gözetiminde, tarafsız laboratuarda gerçekleştirilen testlerde kanıtlanmıştır. Mogaz MaxiLPG+ ve Lipetgaz Otogaz+, motor içerisinde özellikle silindir cidarlarında, piston, supap ve supap yuvalarında, daha önceden oluşmuş kurumları temizlerken, kurum oluşumunu da önlemektedir. 10 Depo Mogaz MaxiLPG veya Lipetgaz Otogaz+ kullanımından itibaren motor parçalarında görülmeye başlayan temizlik etkisi